From Effie's white mountain range. A stoneware vessel.

White Mountain Range Vessel

£78.00Price